Bán thẻ kỳ nghỉ FLC đến 2044

  • Thời gian bắt đầu: 07/01/2018
  • Hạn sử dụng: 07/01/2044
  • Số người sử dụng: 2 NGƯỜI LỚN 2 TRẺ NHỎ
  • Ngày đăng: 2 năm trước
cc Emerald, số 2 đường N4, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú

Thẻ đỏ, không giới hạn thời điểm đặt phòng của FLC

Hiện đang cho YTS khai thác 8 năm, đã chuyển giao 2 năm, còn 6 năm.

Tổng thời gian sử dụng là 4 năm, còn lại 21 năm (2022 chưa sử dụng)

Có thể bạn quan tâm