MẸO

Những lưu ý khi ghé thăm vùng cao Tây Bắc

Những lưu ý khi ghé thăm vùng cao Tây Bắc Mùa lạnh đang đổ bộ, và du lịch thám hiểm vùng cao Tây Bắc là một kế hoạch trên cả tuyệt vời. Người dân vùng cao Tây Bắc rất thân thiện và cởi mở nhưng hầu hết là dân tộc thiểu số nên sẽ có…