Kỹ Năng Phân Công Và Ủy Thác Công Việc KYNA SK16

 • Thời gian bắt đầu: 17/07/2018
 • Hạn sử dụng: 31/12/2018
 • Số người sử dụng: 7643
 • Ngày đăng: 2 năm trước
Hồ Chí Minh

Kỹ Năng Phân Công Và Ủy Thác Công Việc KYNA SK16

Đặc điểm nổi bật

 • Hiểu được tầm quan trọng của việc phân công và ủy thác công việc
 • Nắm rõ quyền hạn và trách nhiệm của bản thân khi phân công và ủy thác công việc
 • Biết được quy trình phân công công việc và cách quản lý các phần việc để tăng năng suất và hiệu quả làm việc lên đến mức tối đa, đồng thời kiểm soát quy trình công việc diễn ra suôn sẻ
 • Nắm được cách thức lựa chọn đúng người để ủy thác một phần hoặc toàn bộ một công việc, ngoài ra vẫn giữ được kết quả như mong muốn

Điều kiện sử dụng

 • 01 E-Voucher/01 khóa học. Không bù tiền.
 • Hạn sử dụng E-Voucher: 90 ngày kể từ ngày khách hàng nhận mã E-voucher.
 • Khách hàng liên hệ KYNA qua hotline 1900 6364 09 hoặc email đến hotro@kyna.vn,

 

Kỹ Năng Phân Công Và Ủy Thác Công Việc KYNA SK16
Chi tiết khóa học

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ PHÂN CÔNG VÀ ỦY THÁC CÔNG VIỆC

 • Bài 1: Định nghĩa phân công và ủy thác công việc
 • Bài 2: Tầm quan trọng của phân công và ủy thác công việc
 • Bài 3: Quyền hạn và trách nhiệm liên quan của người quản lý
 • Trắc nghiệm chương I

Kỹ Năng Phân Công Và Ủy Thác Công Việc KYNA SK16

CHƯƠNG II: PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC MỘT CÁCH HIỆU QUẢ

 • Bài 4: Phương pháp phân công theo kinh nghiệm làm việc
 • Bài 5: Phương pháp phân công theo chuyên môn
 • Bài 6: Đánh giá công việc và nhân viên
 • Bài 7: Bàn giao công việc
 • Bài 8: Hỗ trợ và kiểm tra, đánh giá kết quả công việc
 • Trắc nghiệm chương II

Kỹ Năng Phân Công Và Ủy Thác Công Việc KYNA SK16

CHƯƠNG III: ỦY THÁC CÔNG VIỆC THÀNH CÔNG

 • Bài 9: Thang hình thức ủy thác công việc
 • Bài 10: Ủy thác công việc theo hình thức Đại sứ
 • Bài 11: Ủy thác công việc theo hình thức Chỉ định
 • Bài 12: Ủy thác công việc theo hình thức Phát triển
 • Bài 13: Ủy thác công việc theo hình thức Quyền sở hữu
 • Bài 14: Ủy thác công việc theo hình thức Quản lý
 • Bài 15: Quy trình ủy thác công việc – Phân tích và đánh giá
 • Bài 16: Đặt đề nghị, theo dõi, hỗ trợ và nghiệm thu kết quả
 • Bài 17: Thực hành đánh giá ủy thác công việc
 • Trắc nghiệm chương III

Kỹ Năng Phân Công Và Ủy Thác Công Việc KYNA SK16Kỹ Năng Phân Công Và Ủy Thác Công Việc KYNA SK16Kỹ Năng Phân Công Và Ủy Thác Công Việc KYNA SK16

CHƯƠNG IV: NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI PHÂN CÔNG VÀ ỦY THÁC CÔNG VIỆC

 • Bài 18: Quản lý vi mô và kiểm soát phân quyền
 • Bài 19: Đào tạo nhân viên thông qua phân công và ủy thác công việc
 • Bài 20: Những điều cần lưu ý trong phân công và ủy thác công việc

TỔNG KẾT

Đánh giá khóa học

Có thể bạn quan tâm