Voucher 1.000.000 at Cafe Saigon restaurant/Tung Garden restaurant/Cay Da Cafe or Mot Hai Ba

  • Thời gian bắt đầu: 29/02/2020
  • Hạn sử dụng: 05/08/2020
  • Số người sử dụng: 1
  • Ngày đăng: 5 tháng trước
198A Ba Tháng Hai

Mình cần pass lại 4 Gift Voucher value at 1.000.000 VND for any purchase at Cafe saigon restaurant/Tung Garden restaurant/Cay DA Cafe or Mot Hai Ba (Each voucher for 1 persion)
Hạn sử dụng: 16/8/2020 (còn rất dài)Terms and Conditions có ghi chi tiết trên ảnh chụp Gift Voucher

Giá pass lại: 750.000 VND / 1 voucher

Giờ hành chính em ở 198A Ba Tháng Hai, Quận 10, HCM
Ngoài giờ hành chính em về nhà ở Phó Cơ Điều, Quận 11, HCM
SĐT liên hệ: 0931.818.931

Có thể bạn quan tâm